solvarmebeholderen.dk

Forside | Beholder 165 L | Beholder 300 L | Dokumentation | Kontakt Denne side på dansk This page in English
Links til artikler

 

Dokumentation af effektivitet
Martin Dandanell
4020 1588
  md@solvarmebeholderen.dk
Flere undersøgelser dokumenterer at kappebeholderen er mere effektiv end spiralbeholdere. Et solvarmeanlæg med kappebeholder har en ydelse der er ca. 20% højere end tilsvarende solvarmeanlæg med spiralbeholder.

Artikler og rapporter om kappebeholderens effektivitet:

Low flow solvarmeanlæg. Simon Furbo. Laboratoriet for varmeisolering, Danmarks Tekniske Højskole. Undervisningsnotat. 1993.

Low-flow gi'r bonus.
Simon Furbo. Vedvarende energi & miljø 4/91, August 1991.

Små solvarmeanlægs ydelser. Louise Jivan Shah og Simon Furbo. Dansk Smede-Tidende, no. 15, 7. August 1996.

Små anlæg i laboratoriet. Louise Jivan Shah og Simon Furbo. Vedvarende Energi & Miljø 4/97.

Investigation and optimisation of heat storage tanks. Søren Knudsen. BYG.DTU, Technical University of Denmark. Ph.D. Thesis, byg-r075. 2004.

Improved design of mantle tanks for small low flow SDHW systems. Simon Furbo og Søren Knudsen. International Journal of Energy Research, vol: 30, Issue 12, pp. 955-965. 2006.

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. Jianhua Fan og Simon Furbo. BYG.DTU, Technical University of Denmark. Sagsrapport, SR-07-05. 2007.

Energy savings for a solar heating system in practice. Simon Furbo og Jørgen M. Schultz, BYG.DTU og Alexander Thür, AEE INTEC, Østrig

Experimental investigations on small low flow SDHW systems based on mantle tanks. Simon Furbo og Jianhua Fan, BYG.DTU, Technical University of Denmark

Relevante links om solvarme:

Simon Furbos omfattende arbejde på BYG.DTU